Jednání Zastupitelstva města Plzně

Nejbližší přímý přenos: Schůze Zastupitelstva města Plzně, pondělí 12. 12. 2022 od 9:00 hod., v zasedací síni městské radnice.

Podkladové materiály (návrhy usnesení, důvodové zprávy a další přílohy) vč. programu jednání najdete na https://usneseni.plzen.eu/podklady.

Termíny zasedání Zastupitelstva města Plzně v roce 2022:
17. 1. | 21. 2. | 28. 3. | 9. 5. | 1. 6. slavnostní | 20. 6. | 12. 9. | 12. 12.

Upozornění:
Jednání zastupitelstva můžete sledovat online! Archiv obsahuje videa jednání zastupitelstva od 19. května 2016. Kvalita přehrávání se mění automaticky podle rychlosti vašeho připojení.

Jednání Zastupitelstva města Plzně