Jednání Zastupitelstva města Plzně

Nejbližší přímý přenos: 3. schůze Zastupitelstva města Plzně, 12. 12. 2022 od 8:00 hod., v zasedací síni městské radnice.

Podkladové materiály (návrhy usnesení, důvodové zprávy a další přílohy) vč. programu jednání najdete na https://usneseni.plzen.eu/podklady.

Termíny zasedání Zastupitelstva města Plzně v roce 2022:
17. 1. | 21. 2. | 28. 3. | 9. 5. | 1. 6. slavnostní | 20. 6. | 12. 9. | 18. 10. ustavující | 24. 11. | 12. 12.

Upozornění:
Jednání zastupitelstva můžete sledovat online! Archiv obsahuje videa jednání zastupitelstva od 19. května 2016. Kvalita přehrávání se mění automaticky podle rychlosti vašeho připojení.

Jednání Zastupitelstva města Plzně