Jednání Zastupitelstva města Plzně

Nejbližší přímý přenos: 17. schůze Zastupitelstva města Plzně, 19. 9. 2024 od 9:00 hod., v zasedací síni městské radnice.

Podkladové materiály (návrhy usnesení, důvodové zprávy a další přílohy) vč. programu jednání najdete na https://usneseni.plzen.eu/podklady.

Termíny zasedání Zastupitelstva města Plzně v roce 2024:
1. 2. | 11. 4. | 16. 5. | 1. 6. slavnostní | 20. 6. | 19. 9. | 7. 11. | 12. 12. |

Upozornění:
Jednání zastupitelstva můžete sledovat online! Archiv obsahuje videa jednání zastupitelstva od 19. května 2016. Kvalita přehrávání se mění automaticky podle rychlosti vašeho připojení.

Jednání Zastupitelstva města Plzně