Jednání Zastupitelstva města Plzně

Nejbližší přímý přenos: 29. schůze Zastupitelstva města Plzně, pondělí 21. 2. 2022 od 9:00 hod., v zasedací síni městské radnice.

Podkladové materiály (návrhy usnesení, důvodové zprávy a další přílohy) vč. programu jednání najdete na https://usneseni.plzen.eu/podklady.

Upozornění: Na jednání Zastupitelstva města Plzně se na základě aktuálně platných hygienických opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vztahuje povinnost pro osoby účastnící se zasedání užít ochranu dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (bez ohledu na odstup účastníků).

Termíny zasedání Zastupitelstva města Plzně v roce 2022:
17. 1. | 21. 2. | 28. 3. | 9. 5. | 1. 6. slavnostní | 20. 6. | 12. 9. | 12. 12.

Upozornění:
Jednání zastupitelstva můžete sledovat online! Archiv obsahuje videa jednání zastupitelstva od 19. května 2016. Kvalita přehrávání se mění automaticky podle rychlosti vašeho připojení.

Jednání Zastupitelstva města Plzně